Trwają działania "NURD" - Rok Pieszego - 2017 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2017

Trwają działania "NURD"

Dzisiaj na terenie naszego miasta policjanci drogówki prowadzą akcję pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja będzie trwała na terenie naszego miasta w godzinach od 6.00 do 22.00. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Mundurowi będą sprawdzać czy piesi poza terenem zabudowanym noszą elementy odblaskowe.