Konkurs „POLICJANT Z POWOŁANIA” - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Konkurs „POLICJANT Z POWOŁANIA”

Konkurs „POLICJANT Z POWOŁANIA”

Imię i nazwisko policjanta (osoby zgłaszanej do konkursu) *
Nazwa miejsca pracy kandydata (jednostka policji) *
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej *
Miejsce zamieszkania: ulica *
kod pocztowy *
miejscowość *
Telefon i/lub e-mail *
Uzasadnienie zgłoszenia - charakter, rodzaj i zakres udzielonej pomocy w okresie od 01 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. - opis *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych