KONKURS "POLICJANT Z POWOŁANIA" - Informacje - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Informacje

KONKURS "POLICJANT Z POWOŁANIA"

Trwa kolejna edycja konkursu pt. „POLICJANT Z POWOŁANIA”. Patronat objął Komendant Miejski Policji w Bytomiu insp. Andrzej Brzozowski oraz Prezydenta Miasta Bytomia – Pan Mariusz Wołosz.

Celem jest:

  • wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie mieszkańców oraz przełożonych wykazują się profesjonalizmem i zaangażowaniem w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy, w tym przede wszystkim osobom dotkniętym przemocą,

  • wsparcie policjantów zaangażowanych w pomoc osobom poszkodowanym,

  • promowanie właściwych postaw i umiejętności służących ochronie ofiar szeroko rozumianej przemocy,

  • promowanie pozytywnego wizerunku policjanta.

Zgłoszenia do konkursu „POLICJANT Z POWOŁANIA” przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2019 roku

Do zgłaszania kandydatów zapraszamy osoby prywatne oraz przedstawicieli organizacji i instytucji.

Jak skutecznie zgłaszać kandydatury?

Krok 1: pobrać formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu oraz Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem: www.bytom.pl (formularz zgłoszeniowy jest także dostępny w każdej bytomskiej jednostce Policji).

Krok 2: wypełniony formularz przesłać na adres e-mail: komendant@bytom.ka.policja.gov.pl, pocztą na adres: Komenda Miejska Policji w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 74 z dopiskiem „Konkurs” lub przekazać osobiście w każdej bytomskiej jednostce Policji.

Formularz zgłoszeniowy można także wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu pod adresem http://bytom.slaska.policja.gov.pl/ka4/ankiety/16,Konkurs-POLICJANT-Z-POWOLANIA.html

Przyjmujemy zgłoszenia obejmujące czynności policjantów wykonane w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Zgłoszenia dotyczą tylko policjantów garnizonu bytomskiego pozostających w służbie.

Jeśli chcą Państwo wyróżnić kilku funkcjonariuszy Policji, prosimy o nadesłanie oddzielnych zgłoszeń i uzasadnień dla każdego z kandydatów. Nagroda ma charakter indywidualny i nie nagradzamy w ramach konkursu całych jednostek Policji.

Pliki do pobrania